Grönt Kort - Nybörjarutbildning

Grönt kort är första steget in i en gemenskap där hundratusentals människor med samma intresse motionerar och tävlar på den mest fantastiska av idrottsplatser, golfbanan!

Golf är roligt om man lär sig rätt från början! Vi erbjuder en grundutbildning för dig som vill lära dig att spela golf. Vi går vi igenom alla praktiska moment samt ger dig grundläggande kunskaper inom golfvett och regler. Numera är alla praktiska och teoretiska prov borttagna, och vägen till grönt kort och spel på banan mycket lättare.

Läs gärna mer här!

Efter avslutad grundutbildning är det dags för dig att börja spela på banan. Du spelar från 150 meters pinnen på alla hål tills du har klarat det spelkrav som finns. När du har klarat spelkravet får du ditt Gröna kort!

Spelkravet innebär att du ska klara 18 poäng på 9 hål en gång eller 14-17 poäng på 9 hål två gånger. Du får poäng enligt följande tabell: 3 slag=4 p 4 slag=3 p 5 slag=2 p 6 slag= 1 p 7 slag eller mer=0 p

Du kan välja på följande alternativ:

Gruppkurs – kursen innehåller 9 timmar uppdelat på c:a 3 veckor med både praktik och teori. 2495 kr

Privat kurs – Planera din kurs själv så det passar dina tider, innehåller 4 timmar uppdelat på 8 x 25 minuter. 2495 kr