Nordvästra Skånes Golf & Företagsnätverk

Att genom ett unikt samarbete mellan 6 golfklubbar med bra renommé vidga kontakterna för företagen
och tillsammans bygga ett nätverk över kommungränserna.

Fokus ligger på gemenskap, att skapa affärer och mervärde för deltagande företag med en naturlig
anknytning till golf i grunden.

golfnatverk.se