BANKOMMITTÈ

Banrådet arbetar med målen

•Att vi har en bana av hög kvalité. 
•Att vi blir en bana som ständigt jobbar med att förbättra finishen.
•Att vi ständigt ligger i framkant med att jobba med modern skötsel som är miljömedveten.

Banrådet skall

•Vara klubbchefens förlängda arm i banfrågor gentemot klubbstyrelsen.
•Vara ett bollplank och stöd för banchefen i samråd med klubbchefen i olika banfrågor.
•Fånga upp synpunkter angående banan från medlemmar och gäster.
•Hjälpa klubbchefen att hålla en lista ajour med kort och långsiktiga åtgärder på och kring banan.
•Ta fram långtidsplaner.
•Att föra en dialog med en representant i styrelsen inför varje styrelsemöte.
•Hålla protokollförda möte max en gång per månad.
•Informera om vad som händer på banan.

Åtgärdslista på kort sikt

•Klubbchefen upprättar och håller en åtgärdslista ajour som banchefen tar del av varje vecka.
•Listan innehåller åtgärder som kan göras innevarande år.
•Andra åtgärder läggs i långtidsplanen.
•Vid banrådets möten går vi igenom vad som gjorts. 
•Borde ha gjorts och vad som skall göras härnäst gällande skötsel av banan.

Banrådet är med och tar fram långtidsplanen med innehållet

•Större åtgärder som skall göras kommande tre år.
•Banans utveckling med ombyggnadsplaner.
•I samråd med banchef, klubbchef och övriga ledamöter i banrådet diskuterar framtida större maskininvesteringar. 

Ingemar Axelsson

ingemar.axel@hotmail.com

0705874936
Kristina Borgström Kristina.Borgstrom.beb@gmail.com 0708366610
Einar Petersen e.petersen@tele2.se 0709562700
Theres Larsson theres@starild.se 0708584226
Per Hansson per@starild.se 0761257502
Gustav Larsson gustav@starild.se 0761257501