Årsmöteshandlingar inför vårårsmöte S:t Arild Golfklubb den 23 april

Under de skyddade medlemssidorna ligger årsredovisningarna för S:t Arild Golfklubb, S:t Arild Golf AB och S:t Arild Golfkrog AB. Som medlem i S:t Arild Golfklubb loggar du in på de skyddade sidorna med ditt golf-id och samma lösenord som du använder för att logga in på Min Golf:
http://www.starild.se/se/kommitt-er/medlemsidor/arsmoteshandlingar-ordinarie-hostarsmote-28-november-2018

Årsmöteshandlingarna samt årsredovisningarna finns även tillgängliga som blädderex i klubbhusets foajé.

 
Anmälan till årsmötet

För planering skull med tex sittplatser och fika, vänligen anmäl ditt deltagande på Min Golf under:
https://mingolf.golf.se/Competition/1929693


Årsmöteshandlingarna med verksamhetsberättelse har skickats ut till alla medlemmar via mail den 9 april. Handlingarna ligger även under de skyddade medlemssidorna och finns i blädderexpärmen i klubbhusets foajé. Kallelse till årsmötet gick ut via mail till alla er medlemmar, anslogs på anslagstavlan och här på hemsidan den 1 april. 

Har du några frågor eller behöver mer information om någonting så tveka inte att höra av dig till klubbens VD/Sportchef Peter Larsson på peter.larsson@starild.se 

Hoppas att du har lust och möjlighet att vara med på årsmötet – varmt välkommen!

/ Styrelsen S:t Arild GolfklubbKommentarer