Höstårsmöte 2017 på S:t Arild

Höstårsmöte på S:t Arild

Höstårsmöte gick av stapeln den 29 november 2017. Möte inleddes med att ordföranden Peter Andersson hälsade 128 (nytt rekord) närvarande medlemmar välkomna till mötet som traditionsenligt innehöll en formell del och en inledande informations del. Därefter avtackades Fredrik Melcherson, avgående klubbchef med blommor och rödvin till stående ovationer. Nästa programpunkt var att utse årets Schyberg stipendiater. Schybergstipendiet har instiftats av Ulla och Per-Eric Schyberg och är en fond som delar ut pengar till ungdomar. För att få stipendiet måste man uppfylla en rad kriterier och kommittén som utser består av Pro, ordförande i junior och elitkommittén samt klubbens ordförande. Årets stipendiater är som följer;

 

Rebecca Ottosson
Rebecca, en av klubbens flitigaste spelare på träning, tävling och andra sammankomster har under året tagit ett stort kliv framåt i sin personliga utveckling. Rebecca har bidragit starkt till Juniorlagets framgångar och uppflyttning till Elitserien, utöver det har hon haft flera framgångar i det individuella spelet där vi särskilt nämner niondeplatsen i riksfinalen på Skandia Cup. Stort grattis till Rebecca som tilldelas 10 000 :- ur Schybergfonden

 

Junior-elitlaget
Efter att ha ramlat ner i Division 1 med minsta möjliga marginal var det en fast besluten trupp som under året bestämde sig för att ta tillbaks en plats i Elitserien. Under året har samtliga i laget presterat på eller över sin förmåga vilket lett till en stabil utveckling i tabellen. Sammanhållningen har stärkts och i truppen som genomgår ett generationsskifte pågår nu satsningen framåt för att ta en slutspelsplats för vidare kvalificering till Lag-SM. För detta tilldelas Juniorlaget gemensamt ett bidrag om 10 000:- att användas till kommande vårläger.

 

Thea Larsson
Thea har haft en väldigt positiv utveckling under året i golfen såväl som personligen. Utöver en rejäl sänkning handicapmässigt har hon varit en del av klubbens lag i matchligan och börjat tävla individuellt med bland annat en fin 9:e plats i regionfinalen i Skandia Cup. Thea vann även junior KM 2017. Hon är en glad och positiv tjej som har tränat flitigt i breddtruppen, deltagit på läger och hjälpt till på rangen med plockning regelbundet. Stort grattis till Thea som tilldelas 2 500:- ur Schybergfonden

 

Evelina Zaar
Evelina har under året haft en stark utveckling både på det personliga planet och i sin golf. En naturlig förebild och ledare på klubben bland sina kamrater som sprider mycket glädje. Evelina har varit en del av klubbens lag i matchligan, deltagit i breddtruppens alla aktiviteter, tränat flitigt samt haft ansvar på rangen för plockning. Stort grattis till Evelina  som tilldelas 2 500:- ur Schybergfonden

 

Mötet fortsatte med genomgång av verksamhetsplanen för 2018. Anders Gylling tillförordnad klubbchef genomgick de övergripande delarna och därefter redogjorde respektive verksamhetsdel för sina planer, Pro, Bana, Junior & Elit, Dam, Herr, Tävling och Anläggning. Den informella delen avslutades med att honorera årets klubbmästare som fick medalj och blommor.

OPEN Herr Sebastian Lundberg

OPEN Dam Isabella Ramsay

D-50 Britt Muotka

H-50 Ola Thuvesson

H-70 Göran Lenqvist

Junior Tjej Thea Larsson

Junior Kille Herman Lindfors

 

Kaffepaus med mingel.

 

Årsmöte inleddes och följde den stadgeenliga dagordningen. Inga motioner hade lämnats in och på övriga frågor ville mötet få en lägesrapport kring samarbetet med Mölle GK. När det gäller val av ordförande, styrelse, valberedning och revisorer fattade mötet följande beslut.

Ordförande för ett år................ Peter Andersson

Omval……………………………………..Jens Gleisner

Omval……………………………………..PO Borggren

Omval……………………………………..Anders Gylling

Nyval styrelsen för två år:......... Åsa Hallenheim-Olsson

Nyval styrelsen för ett år:.......... Ola Tuvesson

Lekmannarevisor för två år:...... Frank Ravn

Revisorssuppleant  för två år:.... Benny Karlsson

Valberedning för ett år:............ Johan Andersson ordförande

Valberedning för ett år:............ Dan Olsson

Valberedning för ett år:............ Anders Påhlman

 

Styrelsens förslag om höjning av medlemsavgiften med 200:- per år antogs efter en kortare diskussion

I övrigt antogs budgeten som föreslagen av styrelsen

Peter Andersson redogjorde för bakgrunden till samarbetet med Mölle GK och hur det utfallit under året både med avseende på spel på S:t Arild och Mölle.

De avgående styrelsemedlemmarna Jessica Andersson, Lena Kindberg och Camilla Remstedt avtackades med blommor och Vin

Ordföranden avslutade mötet.

 

En PDF för nedladdning finns här:

referat-hostarsmote-2017.pdf 

Kommentarer