Kallelse till vårårsmöte i S:t Arild GK den 28/4 2021

Medlemmarna i S:t Arild Golfklubb kallas härmed till ordinarie vårårsmöte 
Onsdagen den 28 april klockan 18.00


Mötet kommer att genomföras digitalt. Information och instruktioner kommer att skickas ut till alla medlemmar via mail och även finnas på hemsidan under skyddade medlemssidor. Anmälan till årsmötet är obligatoriskt och görs via anmälningsformuläret som kommer att skickas ut tillsammans med instruktionerna.

Årsmöteshandlingar kommer skickas ut till alla medlemmar via mail, finnas tillgängliga i klubbhusfoajén samt publiceras på klubbens hemsida under skyddade medlemssidor senast två veckor före mötet.

I PDF-filen nedan finner du kallelse och dagordning för mötet. Denna är även utskickad via mail till alla medlemmar den 5/4 2021.


Välkommen!     

Styrelsen S:t Arild Golfklubb
Skäret den 5/4 2021

Kommentarer