Kallelse och årsmöteshandlingar inför vårårsmöte i S:t Arild GK den 28/4 2021

Årmöteshandlingar inför ordinarie vårårsmöte onsdagen den 28 april klockan 18.00 skickades ut till alla medlemmar och publicerades på hemsidan under skyddade medlemssidor den 13 april. Årsmöteshandlingar finnas även tillgängliga i klubbhusfoajén samt publiceras på klubbens hemsida under skyddade medlemssidor.

Kallelse skickades ut och publicerades på klubbens hemsida och anslagstavla den 5 april

Medlemmarna i S:t Arild Golfklubb kallas härmed till ordinarie vårårsmöte 
Onsdagen den 28 april klockan 18.00


Mötet kommer att genomföras digitalt. Information och instruktioner har skickas ut till alla medlemmar via mail och finns även på hemsidan under skyddade medlemssidor. Anmälan till årsmötet är obligatoriskt och görs via anmälningsformuläret som är utskickat tillsammans med instruktionerna.

I PDF-filen nedan finner du kallelse och dagordning för mötet. 


Välkommen!     

Styrelsen S:t Arild Golfklubb

Kommentarer