Kallelse till ordinarie årsmöte/vårmöte 2019

Medlemmarna i S:t Arild Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte/vårmöte

Tisdagen den 23 april klockan 18.00
Stora salen Tivolihuset i Höganäs

Vi inleder med en informell informationsdel. Formellt årsmöte följer direkt efter informationsmötet enligt föredragningslistan i nedantående kallelse.

>> För planeringens skull med tex sittplatser och fika, vänligen meddela ert deltagande via denna länk


Årsmöteshandlingar kommer skickas ut till alla medlemmar via mail, finnas tillgängliga i klubbhusfoajén samt publiceras på klubbens hemsida under skyddade medlemssidor senast två veckor före mötet.

Varmt välkommen önskar
Styrelsen S:t Arild Golfklubb

Kommentarer