S:t Arild Cup 2017 slutspelad

S:t Arild Cup 2017 - matchspel med Ryder cup som förebild - avslutades onsdagen 28 juni med individuellt matchspel för de mycket spelskickliga lagen - Palnatokes Mannar och Kullamannens pågar. Under juni månad har lagen innan dagens drabbning spelat bästboll, foursome och greensome. Varje lag består av 12 spelare hämtade ur seniorgolfen, från både A- och B-klass. Men 24 spelare har inte räckt till. Säkert har ett 40-tal av klubbens seniorgolfare engagerats i lagen vid de fyra speltillfällena.

Inför dagens matchspel stod båda lagen på 9 poäng. Det visar sig, att Palnatokes Mannar i år är det starkaste laget. Men denna delseger satt långt inne. Allra sista matchen i cupen gick mellan Göran Hultkrantz och Ingmar Roslund och den fick avgöras på 18:e hålet. Där drog Göran - en palnatoke - det längsta strået. Det var dramatiskt. Ingmar hamnade vid inspelet i höger greenbunker medan Göran landade sitt inspel bara någon meter vid sidan om bunkern. Bakom green stod de båda lagens mannar och pågar och hejade på. Det stärkte Göran mest inför sista putten, som blev avgörande för hela cupen. Han tog den poäng laget behövde och den innebar att Palnatokes Mannar totalt fick 6,5 poäng medan Kullamannen Pågar stannade på 5,5.

Görans putt gav Palnatokes Mannar totalsegern i årets S:t Arilds Cup. Vinst med 15,5 poäng mot 14,4 poäng. Vid den avslutande champagneyran tackade lagledaren för Palnatoke, Lennart Larssonsin, sin motståndare Sivert Anderson, Kullamannens lagledare, för gott motstånd och lovade upprepa det hela nästa år. Om han nu kan det?

NH

Kommentarer