VÄLKOMMEN TILL DAMERNAS LUCIAGOLF MED GLÖGGMINGEL OCH JULLUNCH DEN 12 DECEMBER

Hej och Välkommen att anmäla Dej till damernas Luciagolf med Glöggmingel och Jullunch, se bifogad inbjudan!

Välkommnen!

Damkommitten S:t Arild

Kommentarer