SPELRÄTTER

Om en innehavare av spelrätt vill sälja sin spelrätt så ansvarar innehavaren själv för försäljningen av spelrätten. Om säljaren vill att klubben, enligt gällande årsmötesbeslut, inte skall konkurrera med försäljningen måste denna ske vi klubbens hemsida. När en försäljning är genomförd ska säljaren informera golfklubben om överlåtelsen.

Den som vill sälja sin spelrätt bör anmäla detta till golfklubben på kansliet@starild.se eller ringa 042-34 68 60, då publiceras att berörd spelrätt finns till försäljning på klubbens hemsida.  Blankett för genomförande av försäljning kan erhållas av kansliet eller printas ut via länk, se längst ner på sidan "Överlåtelse av spelrättsbevis, försäljning "

Nedan framgår det vilka medlemmar som har en spelrätt ute till försäljning. Köpare som vill förvärva spelrätt ombeds kontakta säljaren direkt för genomförande av köp. Spelrätt kan också köpas direkt av golfklubben till nominellt värde (10 000 kr) om spelrätter finns att tillgå.

Observera! Att som spelrättsägare måste man minst betala avgiften som för passiv medlem, avgiften är för 2019 - 900 kr. För att få spela på S:t Arild måste man utöver att vara innehavare av spelrättsbevis också vara medlem i S:t Arild.

* Skuld till S:t Arild GK betyder att köparen måste betala hela skuldbeloppet till klubben för att beviljas medlemskap i S:t Arild GK. Kontakta kansliet för att få information om hur stor skulden  är och hur man bör förfara vid ett sådant köp.

Samtliga spelrättsbevis finns i ett digitalt register på klubben. Kontakta klubben för att få ditt nummer på beviset eller om du vill ha det utskrivet på papper. För medlemmar som tidigare hade lån i klubben finns även den resterande delen av lånet i ett digitalt register på klubben. På båda registrerna görs kontinuerliga backuper.

ÖVERLÅTELSEN

Affären med värdebevis/spelrätts gör köparen och säljaren upp sinsemellan, OBS! S:t Arild har ingen del i affärsverksamheten, vi administrerar enbart annonserna.

1. Säljaren blir kontaktad av en ny medlem som vill köpa ett Värdebevis/spelrättsbevis

2.Säljaren skickar e-post till klubben med köparens namn o adress, klubben bekräftar att ansökan om medlemskap godkänns.  

3. Parterna gör upp om priset och den nya medlemmen betalar summan till säljaren.

4. Efter säljaren mottagit likvid fyller båda i en överlåtelseblankett. (Blankett finns längst ner på sidan för utskrift)

5. Säljaren tar kontakt med klubben och meddelar att man gjort en överlåtelse och vi tar bort säljarens namn på hemsidan.

6. Den nya medlemmen tar med sig överlåtelseblanketten till klubben och så registreras spelrätten på den nya köparen.

 

Spelrätter till försäljning

Namn Skuld till klubben* Telefonnummer       E-Post Notering
Richard Gilhorn     lenmongilhorn@gmail.com Till Salu
Jan Erik Johansson     viking1055@gmail.com Till Salu
Karin Bådholm   031-7110106 karin@badholm.se Till Salu
Bengt Grundström   0761-333722 bengt.grundstrom@outlook.com Till Salu
Stephan Carlqvist   042-211203 stcarlquist@gmail.com Till Salu
Torbjörn Bogaeus   046-43119150 t.bogaeus@gmail.com Till Salu
Lars Sandblad     emma.sandblad@gmail.com Till Salu
Tomas Östlund     tomaskostlund@gmail.com Till Salu
Agneta Molin   0706-055272 agnetamolin@telia.com Till Salu
Joachim Von Hirsch   073-4621415 joachim.vonhirsch@gmail.com Till Salu
Magnus Söderberg   0706-238344 042238343@swipnet.se Till Salu
Birgitta Söderberg   0706-238344 042238343@swipnet.se Till Salu
Monica Hansson   042-367138 linboda91@hotmail.com Till Salu
Lotta Ringdahl-Görtz   0704-332240 lotta.ringdahl.gortz@gmail.com Till Salu
Sven Erik Jönsson   0706-648148 sven39eric@gmail.com Till Salu
Jens Wittström     jens.wittstrom@veidekke.se Till Salu
Göran Lingman   0707-874358 goranlingman@hotmail.com Till Salu
Eva Peters Lingman     evapeterslingman@hotmail.com Till Salu
Karin Sundelin   042-348230   Till Salu
Kerstin Hanell   0727-118198 kerstin.hanell@telia.com Till Salu
Thomas Nordblad   0727-110032 thomas.nordblad@webnorden.se Till Salu
Patrik Östergren   0709-147560 patrik@eastbranch.se Till Salu
Jan Erik Bruce   0702-193772 je.bruce@telia.com Till Salu
Berit Paulson   0768-236845 beritpaulson@hotmail.com Till Salu
Ulf Edström   042-181900 inga-lill.edstrom@norma.nu Till Salu
Anita Ericson-Cederholm   0708-531810 jack.soderlund@comhem.se Till Salu
Christina Böcker   042-335225   Till Salu
Roger Marcus   0702-866300 nrogermarcus@gmail.com Till Salu
Margareta Marcus   0733-347785 magge.marcus@gmail.com Till Salu
Mikael Åström     astromeva@gmail.com Till Salu
Joakim Lassen   0708-970018 joakim.lassen@gmail.com Till Salu
Bengt Rylander   0708-995522 bengt.rylander@vita-huset.se Till Salu
Bert Olsson   0730-281428 birgit_blo@hotmail.com Till Salu
Leif Magnusson   0706-631696 leif.magnuson@telia.com Till Salu
Bennet Persson   0737-107247 nampliknum@outlook.com Till Salu
Lizzie Strandlund   042-349535 lizzie.strandlund@telia.com Till Salu
Gustav Bucht   08-6672759 gbucht@gmail.com Till Salu
Ulf Brogren   0738-059245 ulf@bems.se Till Salu
Carola Mauritzen   +45-26242642 carolakarstengren@gmail.com Till Salu
Ulf Munckhammar   0702-530220 ulf.munckhammar@mediar.se Till Salu
Ulrika Munckhammar   0702-530220 ulf.munckhammar@mediar.se Till Salu
Lars Olov Ohrling   042-65388 solo.ohrling@telia.com Till Salu
Caroline Niring   0704-458202 caroline.niring@bredband.net Till Salu
Sten Björnfelt   0706-942230 sten.bjornfelt@telia.com Till Salu
Britt Pihlqvist   0706-942230 sten.bjornfelt@telia.com Till Salu
Sven Persson   042-367690 bmepersson@hotmail.com Till Salu