SPELRÄTTER

Om en innehavare av spelrätt vill sälja sin spelrätt så ansvarar innehavaren själv för försäljningen av spelrätten. Om säljaren vill att klubben, enligt gällande årsmötesbeslut, inte skall konkurrera med försäljningen måste denna ske vi klubbens hemsida. När en försäljning är genomförd ska säljaren informera golfklubben om överlåtelsen.

Den som vill sälja sin spelrätt bör anmäla detta till golfklubben på kansliet@starild.se eller ringa 042-34 68 60, då publiceras att berörd spelrätt finns till försäljning på klubbens hemsida.  Blankett för genomförande av försäljning kan erhållas av kansliet eller printas ut via länk, se längst ner på sidan "Överlåtelse av spelrättsbevis, försäljning "

Nedan framgår det vilka medlemmar som har en spelrätt ute till försäljning. Köpare som vill förvärva spelrätt ombeds kontakta säljaren direkt för genomförande av köp. Spelrätt kan också köpas direkt av golfklubben till nominellt värde (10 000 kr) om spelrätter finns att tillgå.

Observera! Att som spelrättsägare måste man minst betala avgiften som för passiv medlem, avgiften är för 2016 - 700 kr. För att få spela på S:t Arild måste man utöver att vara innehavare av spelrättsbevis också vara medlem i S:t Arild.

* Skuld till S:t Arild GK betyder att köparen måste betala hela skuldbeloppet till klubben för att beviljas medlemskap i S:t Arild GK. Kontakta kansliet för att få information om hur stor skulden  är och hur man bör förfara vid ett sådant köp.

Samtliga spelrättsbevis finns i ett digitalt register på klubben. Kontakta klubben för att få ditt nummer på beviset eller om du vill ha det utskrivet på papper. För medlemmar som tidigare hade lån i klubben finns även den resterande delen av lånet i ett digitalt register på klubben. På båda registrerna görs kontinuerliga backuper.

ÖVERLÅTELSEN

Affären med värdebevis/spelrätts gör köparen och säljaren upp sinsemellan, OBS! S:t Arild har ingen del i affärsverksamheten, vi administrerar enbart annonserna.

1. Säljaren blir kontaktad av en ny medlem som vill köpa ett Värdebevis/spelrättsbevis

2.Säljaren skickar e-post till klubben med köparens namn o adress, klubben bekräftar att ansökan om medlemskap godkänns.  

3. Parterna gör upp om priset och den nya medlemmen betalar summan till säljaren.

4. Efter säljaren mottagit likvid fyller båda i en överlåtelseblankett. (Blankett finns längst ner på sidan för utskrift)

5. Säljaren tar kontakt med klubben och meddelar att man gjort en överlåtelse och vi tar bort säljarens namn på hemsidan.

6. Den nya medlemmen tar med sig överlåtelseblanketten till klubben och så registreras spelrätten på den nya köparen.

 

Spelrätter till försäljning inför 2017

Namn                                  Skuld till klubben*
Telefonnummer       E-Post Notering
Richard Gilhorn     lenmongilhorn@gmail.com Till Salu
Christina Lange   0706-353180 mikael.lange@telia.com SÅLD
Jan Erik Johansson     viking1055@gmail.com Till Salu
Karin Bådholm   031-7110106 karin@badholm.se Till Salu
Göran Nyberg   042-367330 goran.nyberg42@gmail.com SÅLD
Alf Rasmusson   042-237568 alf.rasmusson@alfalog.se Till Salu
Gunnel Linderoth   070-4185202 linderoth.ingvar@telia.com SÅLD
Bengt Grundström   +46761333722 bengt.grundstrom@outlook.com Till Salu
John Klarman   +46730452369 gunklarman48@gmail.com Till Salu
Stephan Carlqvist   +4642211203 stcarlquist@gmail.com Till Salu
Torbjörn Bogaeus   +4643119150 t.bogaeus@gmail.com Till Salu
Lars Sandblad     emma.sandblad@gmail.com Till Salu
Inger Fugedi   0704-688864 inger@fugedi.net Till Salu
Jan Nilsson   +46706868745 jan.i.nilsson@telia.com Till Salu
Björn Uhlén   +4642346647 rbuhlen@t-online.de Till Salu
Nina Elmersson   +46705095504 nina.aagaard@home.se Till Salu
Richard Elmersson   +46733272036 richard.elmersson@kpmg.se Till Salu
Arne Norlin   +4686438876 arne.norlin@kanontext.se SÅLD
Lena Kamhed   +4686438876 lena.kamhed@kanontext.se SÅLD
Bonny Fridlund   +46706564593 bonny.fridlund@telia.com Till Salu
Margareta Neckelius   +81354111783 roneipod@gmail.com Till Salu
Roger Neckelius     roneipod@gmail.com Till Salu
Karin Thuvesson     ola.thuvesson@gmail.com Till Salu
Bengt Mellby   +46706858503 bengt.mellbys@gmail.com Till Salu
Britt Kvist   +46733292285 britt.kvist@hotmail.com Till Salu
Bo Hallonkvist   +46708286857 kragegudan@hotmail.com Till Salu
Tomas Östlund     tomaskostlund@gmail.com Till Salu
Sven Åke Andersson   042-344386 svenandersson@telia.com Till Salu
Ulla Andersson   042-344386 svenandersson@telia.com Till Salu
Agneta Molin   0706-055272 agnetamolin@telia.com Till Salu
Joachim Von Hirsch   0795-026489 joachim.vonhirsch@gmail.com Till Salu
Bertil Hansson   0705-374499 bertil.bhf@live.se Till Salu
Eva Hansson   0705-374499 eva.bhf@live.se Till Salu
Claes Forslund   0705-362151 claes.forslund@gmail.com Till Salu
Krister Persson   0705-242421 krister.perssons@gmail.com Till Salu
Magnus Söderberg   0706-238344 042238343@swipnet.se Till Salu
Birgitta Söderberg   0706-238344 042238343@swipnet.se Till Salu
Bodil Helgesson   0725-400850 bodilhelgesson@hotmail.com Till Salu
Lars Johansson   0768-076667 larsiajohansson@telia.com Till Salu
Jan Andersson   0706-403132 swrover@hotmail.se Till Salu
Monica Hansson   042-367138 linboda91@hotmail.com Till Salu
Ingegerd Persson   042-237709 ingper@telia.com Till Salu
Lotta Ringdahl-Görtz   0704-332240 lotta.ringdahl.gortz@gmail.com Till Salu
Sven Erik Jönsson   0706-648148 sven39eric@gmail.com Till Salu