SPELRÄTTER

Om en innehavare av spelrätt vill sälja sin spelrätt så ansvarar innehavaren själv för försäljningen av spelrätten. Om säljaren vill att klubben, enligt gällande årsmötesbeslut, inte skall konkurrera med försäljningen måste denna ske vi klubbens hemsida. När en försäljning är genomförd ska säljaren informera golfklubben om överlåtelsen.

Den som vill sälja sin spelrätt bör anmäla detta till golfklubben på kansliet@starild.se eller ringa 042-34 68 60, då publiceras att berörd spelrätt finns till försäljning på klubbens hemsida.  Blankett för genomförande av försäljning kan erhållas av kansliet eller printas ut via länk, se längst ner på sidan "Överlåtelse av spelrättsbevis, försäljning "

Nedan framgår det vilka medlemmar som har en spelrätt ute till försäljning. Köpare som vill förvärva spelrätt ombeds kontakta säljaren direkt för genomförande av köp. Spelrätt kan också köpas direkt av golfklubben till nominellt värde (10 000 kr) om spelrätter finns att tillgå.

Observera! Att som spelrättsägare måste man minst betala avgiften som för passiv medlem, avgiften är för 2020- 900 kr. För att få spela på S:t Arild måste man utöver att vara innehavare av spelrättsbevis också vara medlem i S:t Arild.

* Skuld till S:t Arild GK betyder att köparen måste betala hela skuldbeloppet till klubben för att beviljas medlemskap i S:t Arild GK. Kontakta kansliet för att få information om hur stor skulden  är och hur man bör förfara vid ett sådant köp.

Samtliga spelrättsbevis finns i ett digitalt register på klubben. Kontakta klubben för att få ditt nummer på beviset eller om du vill ha det utskrivet på papper. För medlemmar som tidigare hade lån i klubben finns även den resterande delen av lånet i ett digitalt register på klubben. På båda registrerna görs kontinuerliga backuper.

ÖVERLÅTELSEN

Affären med värdebevis/spelrätts gör köparen och säljaren upp sinsemellan, OBS! S:t Arild har ingen del i affärsverksamheten, vi administrerar enbart annonserna.

1. Säljaren blir kontaktad av en ny medlem som vill köpa ett Värdebevis/spelrättsbevis

2. Säljaren skickar e-post till klubben med köparens namn o adress, klubben bekräftar att ansökan om medlemskap godkänns.  

3. Parterna gör upp om priset och den nya medlemmen betalar summan till säljaren.

4. Efter säljaren mottagit likvid fyller båda i en överlåtelseblankett. (Blankett finns längst ner på sidan för utskrift)

5. Säljaren tar kontakt med klubben och meddelar att man gjort en överlåtelse och vi tar bort säljarens namn på hemsidan.

6. Den nya medlemmen tar med sig överlåtelseblanketten till klubben och så registreras spelrätten på den nya köparen.

 

Spelrätter till försäljning

Namn Skuld till klubben* Telefonnummer       E-Post Notering
Jan Erik Johansson     viking1055@gmail.com Till Salu
Bengt Grundström   0761-333722 bengt.grundstrom@outlook.com Till Salu
Torbjörn Bogaeus   046-43119150 t.bogaeus@gmail.com Till Salu
Tomas Östlund     tomaskostlund@gmail.com Till Salu
Magnus Söderberg   0706-238344 birgitta.soderberg@live.com Till Salu
Birgitta Söderberg   0706-238344 birgitta.soderberg@live.com Till Salu
Monica Hansson   042-367138 linboda91@hotmail.com Till Salu
Lotta Ringdahl-Görtz   0704-332240 lotta.ringdahl.gortz@gmail.com Till Salu
Göran Lingman   0707-874358 goranlingman@hotmail.com Till Salu
Eva Peters Lingman     evapeterslingman@hotmail.com Till Salu
Karin Sundelin   042-348230   Till Salu
Kenneth Böcker   0708-250335 kennethbocker@outlook.com Till Salu
Christina Böcker   0706-987762 christina.bocker@outlook.com  Till Salu
Mikael Åström     astromeva@gmail.com Till Salu
Bengt Rylander   0708-995522 bengt.rylander@vita-huset.se Till Salu
Leif Magnusson   0706-631696 leif.magnuson@telia.com Till Salu
Gustav Bucht   08-6672759 gbucht@gmail.com Till Salu
Carola Mauritzen   +45-26242642 carola@mou-pr.dk Till Salu
Henrik Haglund   0722-350001 haglund_henrik@hotmail.com Till Salu
Helena Persson   0702-123301 helena.pe@telia.com Till Salu
Laszlo Futö   0708-396959 l_futo@hotmail.com Till Salu
Madeline Futö   0708-396959 l_futo@hotmail.com Till Salu
Karin Ahlberg   0762-065268 karin.ahlberg.48@telia.com Till Salu
Claes Jarlvi     ajarlvi@icloud.com Till Salu
Gunilla Jarlvi     ajarlvi@icloud.com Till Salu
Bo Brantmark   0706-753314 bobrantmark@gmail.com Till Salu