SPELRÄTTER

Om en innehavare av spelrätt vill sälja sin spelrätt så ansvarar innehavaren själv för försäljningen av spelrätten. Om säljaren vill att klubben, enligt gällande årsmötesbeslut, inte skall konkurrera med försäljningen måste denna ske vi klubbens hemsida. När en försäljning är genomförd ska säljaren informera golfklubben om överlåtelsen.

Den som vill sälja sin spelrätt bör anmäla detta till golfklubben på kansliet@starild.se eller ringa 042-34 68 60, då publiceras att berörd spelrätt finns till försäljning på klubbens hemsida.  Blankett för genomförande av försäljning kan erhållas av kansliet eller printas ut via länk, se längst ner på sidan "Överlåtelse av spelrättsbevis, försäljning "

Nedan framgår det vilka medlemmar som har en spelrätt ute till försäljning. Köpare som vill förvärva spelrätt ombeds kontakta säljaren direkt för genomförande av köp. Spelrätt kan också köpas direkt av golfklubben till nominellt värde (10 000 kr) om spelrätter finns att tillgå.

Observera! Att som spelrättsägare måste man minst betala avgiften som för passiv medlem, avgiften är för 2016 - 700 kr. För att få spela på S:t Arild måste man utöver att vara innehavare av spelrättsbevis också vara medlem i S:t Arild.

* Skuld till S:t Arild GK betyder att köparen måste betala hela skuldbeloppet till klubben för att beviljas medlemskap i S:t Arild GK. Kontakta kansliet för att få information om hur stor skulden  är och hur man bör förfara vid ett sådant köp.

Samtliga spelrättsbevis finns i ett digitalt register på klubben. Kontakta klubben för att få ditt nummer på beviset eller om du vill ha det utskrivet på papper. För medlemmar som tidigare hade lån i klubben finns även den resterande delen av lånet i ett digitalt register på klubben. På båda registrerna görs kontinuerliga backuper.

ÖVERLÅTELSEN

Affären med värdebevis/spelrätts gör köparen och säljaren upp sinsemellan, OBS! S:t Arild har ingen del i affärsverksamheten, vi administrerar enbart annonserna.

1. Säljaren blir kontaktad av en ny medlem som vill köpa ett Värdebevis/spelrättsbevis

2.Säljaren skickar e-post till klubben med köparens namn o adress, klubben bekräftar att ansökan om medlemskap godkänns.  

3. Parterna gör upp om priset och den nya medlemmen betalar summan till säljaren.

4. Efter säljaren mottagit likvid fyller båda i en överlåtelseblankett. (Blankett finns längst ner på sidan för utskrift)

5. Säljaren tar kontakt med klubben och meddelar att man gjort en överlåtelse och vi tar bort säljarens namn på hemsidan.

6. Den nya medlemmen tar med sig överlåtelseblanketten till klubben och så registreras spelrätten på den nya köparen.

 

Spelrätter till försäljning inför 2017

Namn                                  Skuld till klubben*
Telefonnummer       E-Post Notering
Richard Gilhorn     lenmongilhorn@gmail.com Till Salu
Ingrid Westman   0738-133213 jan_westman@telia.com SÅLD
Mats Pårup   0729-687766 yvonne.ekman@hotmail.com SÅLD
Christina Lange   0706-353180 mikael.lange@telia.com Till Salu
Gustav Gibrand   042-330998 gustav@steglingegard.se SÅLD
Sven Folkesson   042-347374   SÅLD
Jan Erik Johansson     viking1055@gmail.com Till Salu
Mikael Lindman   0708-196018 mikael.lindman@telia.com SÅLD
Lotta Lindman   0704-804935 lotta.lindman@telia.com SÅLD
Karin Bådholm   031-7110106 karin@badholm.se Till Salu
Sverker Möller   0703-754090 sverker.moller@telia.com SÅLD
Gunilla Möller   0702-456485 moller.gunilla@telia.com SÅLD
Bertil Liljenberg   0702-915032 bertil.liljenberg@gmail.com SÅLD
Mona Liljenberg   0702-915032 bertil.liljenberg@gmail.com SÅLD
Johan Larsson   0703-125569 Johan.Larsson2@hoganas.com SÅLD
Peter Suter   0708-238349 peter.suter@adsumus.se SÅLD
Christer Nedström   031-690872 margaretanedstrom5@gmail.com Till Salu
Margareta Nedström   031-690872 margaretanedstrom5@gmail.com Till Salu
Göran Nyberg   042-367330 goran.nyberg42@gmail.com Till Salu
Ingmar Larsson   0707-313287 ingmar.a.larsson@gmail.com SÅLD
Birgitta Larsson   042-204885 birgitta42.larsson@gmail.com SÅLD
Ann-Charlott Börjesson   042-366177 ansja.borjesson@gmail.com SÅLD
Stefan Börjesson   0706-441452 b.stefan.borjesson@gmail.com SÅLD
Alf Rasmusson   042-237568 alf.rasmusson@alfalog.se Till Salu
Claes Enckell   0722-480084 claes.enckell@gmail.com SÅLD
Kirsti Mirsch   0708-837880 kirsti.mirsch@gmail.com SÅLD
Ulf Ask   0707-437207 ulf-ask@telia.com SÅLD
Gunnel Linderoth   042-346637 linderoth.ingvar@telia.com Till Salu
Lars Markgren   +46709603776 lars.markgren@gmail.com SÅLD
Bengt Grundström   +46761333722 bengt.grundstrom@outlook.com Till Salu
John Klarman   +46730452369 gunklarman48@gmail.com Till Salu
Stephan Carlqvist   +4642211203 stcarlquist@gmail.com Till Salu
Torbjörn Bogaeus   +4643119150 t.bogaeus@gmail.com Till Salu
Lars Sandblad     emma.sandblad@gmail.com Till Salu