Kontakt Damsektionen

DAMSEKTIONEN 2021

Karin Löwegren
Sektionsledare
karin.lowegren@gmail.com
Mobil: 072-965 25 12

Birgitta Svensson
gudan7@telia.com
Mobil: 073-364 16 31

Stina Carlsson
smcarlsson@hotmail.com
Mobil: 070-885 18 90

Gun Klarman
gunklarman48@gmail.com
Mobil: 073-045 23 69

Annika Hultkrantz
annika.hultkrantz@icloud.com
Mobil: 070-861 20 96

Anita Bohlin
u.anita.bohlin@gmail.com
Mobil: 076-211 40 19

Gun-Britt Klang
gun-britt.klang@hotmail.com
Mobil: 076-142 68 21