LATHUND FÖR FADDER

Vad förväntas av en fadder?

En fadder introducerar nybörjaren i golfens värld och tar på sig uppgiften att få in den nye medlemmen i klubbgemenskapen. Men även få insikt i hur det går till på en golfklubb - vilka övriga aktiviteter som finns, anslagstavlor, GIT-bokning, betalning av greenfee.

Fadderns roll är viktig för att nybörjaren ska komma med i klubbgemenskapen
på ett bra sätt och det finns bara ett formellt krav på en fadder.

Faddern ska ha hcp 36 eller lägre.

Faddern ska vara en erfaren golfspelare och några viktiga punkter som ofta behöver belysas lite mer än andra är t.ex.

 

Att med hjälp av faddern få praktisk övning i golfvett. 

Säkerhet

 • Stå på rätt ställe när någon annan slår
 • När kan jag slå utan risk för framförvarande boll
 • Ropa FORE vid fara

Banvård

 • Lägga tillbaka torv
 • Kratta bunkern - lägga krattan i bunkern
 • Laga nedslagsmärken på green, på rätt sätt
 • Inga vagnar mellan greenbunker och green
 • Visa hänsyn
 • Stå still och vara tyst när andra slår
 • Hjälpa till att titta efter andras bollar - ta ögonmärke
 • Lägst hcp har honören på 1:a tee
 • Skugga inte annans puttlinje

Speltempo

 • Vara färdig när det är ens tur att slå
 • Gå i rask takt
 • Släpp igenom bakomvarande boll när ni spelar långsammare än framförvarande boll eller inte hittar egen boll.
 • Dra vagnen till ”utgången” mot nästa tee innan man börjar spelet på green
 • Spela ut korta puttar istället för att markera bollen
 • Gå av green så snart som möjligt och skriv scorekortet på nästa tee

 

Att med hjälp av faddern få praktisk övning i elementära regler. 


Provisorisk boll

Förlorad boll

Ospelbar boll

Sidovattenhinder - röda markeringar

 • Droppa inom 2 klubblängder från senaste skärningspunkt eller inom 2 klubblängder på motsatt sida på samma avstånd från flaggan - plikta 1 slag
 • Droppa på flagglinjen - plikta 1 slag
 • Spela om bollen från föregående plats - plikta 1 slag
 • Spela bollen som den ligger
 • Vattenhinder - gula markeringar
 • Droppa på flagglinjen, hindret skall vara mellan bollen och flaggan - plikta 1 slag
 • Spela om bollen från föregående plats - plikta 1 slag
 • Spela bollen som den ligger

Onormala markförhållanden MUA

Tillfälligt vatten

Bollpunkt

Närmaste punkt där bollen kan ligga där man får fullständig lättnad från olägenheten, droppa inom 1 klubblängd därifrån.

Att få möjlighet att utveckla sina praktiska färdigheter under överinseende av en erfaren golfare.

Att via faddern få insikt i hur det går till på en golfklubb - vilka övriga aktiviteter som finns, anslagstavlor, bollränna tidsbokning, betalning av greenfee.

Att med hjälp av faddern öva i hur en golfscore räknas och hur man för ett scorekort.

 

KONTAKT

A: Vill du ha kontakt med en fadder eller...

B: Vill du ställa upp som fadder

Hör av dig till herr- eller damkommittén så hjälper de dig vidare.

Herrkommittén
http://www.starild.se/se/kommitt-er/seniorer/herrgolf/senior

Damkommittén
http://www.starild.se/se/kommitt-er/seniorer/dam/kontakter-damer