Seriespel

Skånes Golfförbunds seriespel för herrar 2022

S:t Arild deltar med lag i de olika åldersgrupperna för lagspel i Skåneserien enligt följande:

H 22 inget deltagande

H 40 inget deltagande

H 50 med ett lag i Div 3N- lagledare Christer Strandqvist

H 60 med två lag, lag 1 Div 2N -lagledare Lennart Larsson och lag 2 Div 4 NV2 - lagledare Frank Ravn

H 70, med två lag, lag 1 Div 3N -lagledare Anders Påhlman och lag 2 Div 4V -lagledare Benny Karlsson

H75 med ett lag i Div 2N – lagledare Jacob Bjerkefeldt

H 80 med ett lag i Div 2N – lagledare Bertil Westerdahl

 

>> Ta del av lagledarnas tävlingsrapporter efter varje omgång av seriespelet genom att klicka här

 

Regler från Skånes Golfförbund att förhålla sig till

Skåneserien är indelade i fyra divisionsnivåer inom respektive ålderskategori med olika antal lag i respektive nivå. Div 1 har sex lag, Div 2 har tolv lag, Div 3 med 24 lag i totalt fyra serier och Div 4 kan ha upp till sju serier med totalt 42 lag. Spelare i respektive åldersgrupp definieras av att det år man fyller givet år eller mer ger åldersgrupp. Spelare kan representera endast en klubb och ålderskategori under året, äldre spelare kan spela i yngre åldersgrupp men inte tvärtom.

Spelare i åldersgrupp med mer än ett lag kan spela i såväl lag 1 som 2 men med vissa förbehåll. Har lag 1 spelaren inräknats i lagets antal bruttoslag i spelomgången kan man inte representera lag 2 i nästa omgång, däremot kan lag 2 spelaren vars lag inräknats i lagspelets resultat flyttas upp till lag 1 i nästa omgång. Det är också underförstått att lag 1 har de spelare i klubben med det lägre spelhandikappet.

 Lagspelet spelas med sex spelare i varje lag där de fyra bästa bruttoresultaten adderas för att få antal slag i lagtävlingen i ett seriespel över sex spelomgångar. Det lag i respektive serie som har minst antal bruttoslag flyttas upp och det lag med flest antal slag flyttas nedåt i seriespelet inför nästa år.

 De tre bästa bruttoresultaten och de tre bästa nettoresultaten individuellt ger i varje spelomgång individuella priser till spelaren.

Deltagande i seriespelet uppmanas att övervara omgångens resultat och prisutdelning. Inga individuella priser erhålles vid utebliven prisutdelning

Tre omgångar spelas före sommaruppehållet och tre spelas efter sommaren. H50 - H60 spelas om eftermiddagarna och H70 -H80 spelas om förmiddagarna.


S:t Arilds policy vid seriespel

Deltagandet i seriespelet är kostnadsfritt för spelaren, ingen greenfee eller startavgift förekommer och ingen reseersättning erhålles. Samåkning sker i mån av intresse.

I seriespelet representerar spelaren S:t Arild varför det förväntas att spelaren bär tävlingströja och pullover i klubbens färg och emblem. Finns att köpa i shopen till rabatterat pris för medlemmar. Rabatterat träningstillfälle i grupp erbjuds inför seriestarten.

Varje lag bör ha en stomme av helst åtta till nio spelare som är intresserade att deltaga i seriespelet för att till varje omgång kunna ta ut sex spelare.

Normalt ska spelare spela i sin åldersgrupp, men lagledarna kan komma överens om att spelare under säsongen ingår i lag i lägre åldersgrupp.

Lagledaren tar ut laget med hjälp av spelhandikapp, spelstandard efter klubbtävlingar och tisdagsgolfens resultat samt visat intresse att representera klubben. Lagen tas ut helst en vecka före speldag genom tillkännagivande av laguppställning genom e-mail till spelarna som samtidigt bekräftar. Spelare som visar intresse för att aktivt deltag i seriespelet prioriteras före spelare med lägre intresse. Laganda går före handikapp!

Seriespelet är naturligtvis helt frivilligt och ett trevligt sätt att få träffa andra spelare i andra klubbar med intresse och ambitioner med sitt golfspel samt att få spela golf i tävlingsform.

 

Mer information för dig som är intresserad

Klicka på följande länk om du vill ta del av tävlingsprogrammet:
https://www.skgf.se/se/seniorer/herrar/seriespel-2022

På den här länken hittar du tävlingsbestämmelserna:
https://www.skgf.se/Media/Get/5791/tavdlingsvillkor-2022-seriespel.pdf

Vill du anmäla ditt eget intresse för seriespel eller föreslå annan spelare, så kontakta respektive lagledare.

Anders Påhlman är vår kontaktman som, tillsammans med klubbchefen, håller i alla kontakter gentemot Skånes Golfförbund i frågor hörande till herrarnas seriespel.

Kontakter till lagledare och kontaktman finner du på klubbens medlemssida.