FADDERGOLF

Varje söndag eftermiddag tom den 19 september med ett litet uppehåll mitt i sommaren anordnar FADDERGOLF på stora banan.

Under FADDERGOLFEN får man möjlighet att lära känna andra spelare på samma spelnivå och vår förhoppning är att man kommer att hitta nya golfkompisar som man kan träna och spela tillsammans med.

Vi samlas 15.30 vid Akademibyggnaden (vid rangen) där man träffar övriga deltagare och blir tilldelad en fadder för dagens runda. För att kunna planera hur många faddrar vi behöver varje söndag så ber vi er att anmäla er via mail till medlemskommitténs Agnetha Edwardson på agnethaedwardson@gmail.com senast 12.00 fredagen innan.

Vänligen observera att första tillfället efter sommaruppehållet har samling kl 16.15 med första start 16.30.

FADDERGOLFEN är givetvis kostnadsfri och öppen för alla er som inte är klara med sitt gröna kort. Lämpligt är att man klarar av att spela på korthålsbanan på 45 slag innan man går ut på stora banan och deltar i Faddergolfen. Våra faddrar som alla är erfarna golfare guidar runt banan och utbildar kring de viktigaste reglerna.

Med många nybörjare igång i träning så är vi i behov av fler faddrar. Är du intresserad av att hjälpa till så vänligen meddela ditt intresse via mail till Agnetha Edwardson. Alla har vi en gång varit nybörjare och vi vet hur viktigt det är med ett engagerat mottagande och att det finns folk som bryr sig och hjälper till med att komma in i golfen och gemenskapen!

Hoppas att du har lust och möjlighet att vara med – varmt välkommen! 😊

Målsättning med FADDERGOLFEN

Att klubbens nybörjare får möjlighet att utveckla sina praktiska färdigheter på banan under överinseende av en erfaren golfare.

Att nybörjaren via faddern får insikt i hur det går till på en golfklubb - vilka övriga aktiviteter som finns, var man kan hitta information, hur tidsbokningen fungerar, hur man registrerar sina rundor i Min Golf etc.

Att med hjälp av faddern öva i hur en golfscore räknas och hur man för ett scorekort.

Fadderns viktigaste roll är att guida nybörjaren så den känner sig trygg och få personen att komma in i klubbgemenskapen på ett bra sätt.

Faddern ska ha hcp 36 eller lägre och vare en erfaren golfspelare.

Nedan följer några viktiga punkter som ofta behöver belysas och förklaras lite mer än andra av faddern:

Säkerhet
• Stå på rätt ställe när någon annan slår.
• När man kan slå utan risk för framförvarande boll.
• Ropa FORE vid fara.

Banvård
• Lägga tillbaka torv.
• Kratta bunkern - lägga krattan i bunkern.
• Laga nedslagsmärken på rätt sätt.
• Inga vagnar mellan greenbunker och green.

Visa hänsyn
• Stå still och vara tyst när andra slår.
• Hjälpa till att titta efter andras bollar - ta riktmärke.
• Inte skugga annans puttlinje. • Inte gå i annans puttlinje.

Speltempo
• Tillämpa ”Ready golf”.
• Vara färdig när det är ens tur att slå.
• Gå i rask takt mellan slagen.
• Släppa igenom bakomvarande parti när de spelar långsammare än framförvarande boll eller när man letar.
• Dra vagnen till ”utgången” mot nästa tee innan man börjar spelet på green.
• Spela ut korta puttar istället för att markera.
• Gå av green så snart som möjligt och skriva scorekortet på nästa tee.

Att med hjälp av faddern få praktisk övning i elementära regler för:
Pliktområde
Provisorisk boll
Förlorad boll
Ospelbar boll
Lättnad för onormala banförhållanden
Mark under arbete
Tillfälligt vatten
Hål gjort av djur
Pluggad boll
Tillverkade flyttbara föremål
Tillverkade oflyttbara föremål
Lokala regler