Banstatus

 

Stora banan = Öppen med vintergreener.

Lilla banan = STÄNGD

Övriga greener = STÄNGDA

Bilförbud

Gå gärna vid sidan om våra stödsådda gångvägar mellan tee och fairway! Halvruffen klarar slitaget bättre just nu. TACK!

Obligatorisk användning utav slagmatta på finklippta delen

Vänligen laga alla nedslagsmärken du ser,
hittar du inte ditt eget nedslagsmärke, så tar du några andra!

 
 
Med vänliga hälsningar
Gustav Larsson
Banchef S:t Arild Golfklubb