Banstatus

ONSDAG  29/3, tillsvidare

ORDINARIE GREENER GÄLLER

Lägesförbättring på finklippta delen = Ett scorekort 

DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT SPELA MOT ORDINARIE GREENER VITA AV FROST ELLER VID TJÄLE!!!

Lilla banan är ÖPPEN. 

Rangen är ÖPPEN!


MVH
GUSTAV LARSSON
BANCHEF