Banstatus

2019-02-15 Tillsvidare

 

Stora banan = Öppen med vintergreener 

Lilla banan = Öppen med ordinarie greener  

Övriga greener = STÄNGDA

Bilförbud

Gå gärna vid sidan om våra stödsådda gångvägar mellan tee och fairway!
Halvruffen klarar slitaget bättre just nu. TACK!

Obligatorisk användning utav slagmatta på finklippta delen

 
Med vänliga hälsningar
Gustav Larsson
Banchef S:t Arild Golfklubb