LOKALA REGLER

 Generella Lokala Regler

-Stenar i bunker betraktas som flyttbara tillverkade föremål.

Regel 24-1 är tillämplig.


Lokala Regler

Out of Bounds (Regel 27)

-Banans gräns utgörs av traditionellt vita pinnar samt vitmarkerade stolpar intill betesmarker.

Intern Out of Bounds

-Out of Boundsmarkeringen längs med 18 hålet gäller endast vid spel på hål 16 och 18.


Onormala markförhållanden (Regel 25-1)

-Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

-Skador i bunker orsakade av rinnande vatten

-Myrstackar

-Vitmarkerade områden på spelfältet.


Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2
)

-Teestolpar/teeplattor (för nybörjartees) på banan.

-Ev. rep och stolpar vid avspärrningar.

-Om ett träd eller en buske, identifierat med stödpinne, påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas enligt Regel 24-2b (Oflyttbart hindrande föremål). Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.


Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

-Pinnar som markerar avstånd till mitten av green.


Sprinklerlock

-Tillåta lättnad från oflyttbara hindrande föremål I spellinjen, på eller inom två klubblängder från green,

när bollen ligger inom två klubblängder från det hindrande föremålet. Bollen skall lyftas och droppas på närmsta punkt som a) ej är närmare hålet b) undviker påverkan c) inte är i ett hinder eller på green. Bollen får rengöras när den lyfts.


Avståndsmätare (Regel 14-3)

-En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat(t.ex kikare och Gps klockor) som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anm. Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefoner eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under förutsättning att den multifunktionella apparaten inte innehåller funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, oavsett om de används eller inte. Övriga funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas bara de inte används.”


Organisk del av banan (Regel 13)

-Alla stengärdesgårdar är organiska delar av banan.

-Alla stenar i ”knevlar” (skogsholmar) är organiska delar av banan.


Övning (Regel 7)

-Övning är tillåten på därför avsedda områden


Brott mot lokal regel

Om inget annat sägs I Regeln: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.