Miljö

S:t Arild jobbar för en grönare värld

Samtliga kommuner har en uppgift att medverka till en allmänt förbättrad miljö,

i enlighet med intentionerna i Agenda 21. Agenda 21 tar upp frågor som hänger samman med energi- och resursanvändning, kretsloppstänkande och biologisk mångfald. Arbetet skall präglas av delaktighet och skall ge ökad medvetenhet och leda fram till en attitydförändring inom miljöområdet.

För föreningar i allmänhet och S:t Arild Golfklubb i synnerhet behöver inte uppgiften att bedriva verksamheten med mesta möjliga miljöhänsyn, innebära att klubben radikalt behöver ändra sitt arbetssätt.

Det kan främst innebära att bedriva arbetet med lite eftertanke och god planering. Miljöplanen belyser stora delar av klubbens verksamhet.

En speciell grupp, miljögruppen, ser till att planen blir ett dynamiskt och positivt styrinstrument för miljöarbetet inom klubben.

Miljögruppen består av klubbens ordförande, en person ur styrelsen, personal-representant samt representanter för klubbens olika arbetsområden (bana, kansli, shop och krog).

För att ge miljöplanen den acceptans och "tyngd" som krävs är det viktigt att arbetet sker i samförstånd med klubbens medlemmar.