Banrådets årskrönika

Foto Pax

Foto Pax

Året som gick

Vid banrådets senaste sammanträde konstaterar vi att rådet inte har någon beslutande funktion och därför inte kan ta ansvar för sådant som kan kritiseras men att däremot allt som varit bra under året naturligtvis kan härledas till våra goda råd samt synpunkter från medlemmarna.

Skämt åsido, rådet kan konstatera att banan aldrig presenterats så fin som detta år! En stor eloge till vår skickliga och ambitiösa banpersonal.

Utveckling under året

  • Greenerna har i stort sett hela året hållit mycket hög klass vilket vår greenkeeper förklarar med ett konsekvent genomfört program med luftning, vertikalskärning, dressning, gödning och stödsådd, väglett av kontinuerliga jordprovsanalyser. - Man ber våra spelare att ha förståelse för att greenerna vissa dagar måst presenteras med hål och sand i ytan, snabbt försvinnande!
  • Fairways har heller aldrig kunnat hållas så fina, även här har liknande program som för greenerna  genomförts. Ett mångårigt dressningsprogram har gett dem en sandturf som ökar i tjocklek för varje år och som ger en allt hårdare och torrare yta. Mig veterligt är vi ganska ensamma om att jobba på detta sätt.
  • Med målsättnigen snabbare spel har knevlar och gärden rensats från buskar och högväxande gräs samtidigt som ruffarna hållits ner och glesats ut. Vad gäller ruffarna så måste vi dock komma ihåg att dess funktion är att ge banan sina konturer.

Vad vi måst skjuta på

  • Ett stort renoveringsarbete av våra bunkrar med framför allt kantskärning tvingades man avbryta eftersom projektet nya tees kom att ta stor tid i anspråk under hösten.  (Nio nya tees byggs som bekant i vinter för att förbereda banan för övergång till sk hektometertees, eller nummertees, dels möjliggöra spel på en kortare bana än från röd tee.) Röjningsarbetena efter den stora stormen i november blev också omfattande och tidskrävande.
  • Detta har också gjort att planerade ombyggnader och förbättringar av banan inte kunnat genomföras. I planen låg närmast en sedan tidigare år uppskjuten ombyggnad av bunkerområdet vid green på hål 13 liksom vid hål 17. Man har heller inte kunnat påbörja de ombyggnader som finns i vår långtidsplan, det sk "Jan Cederholms testamente".
  • Vår synnerligen väldränerade och torra bana har några kvarstående objekt som inte hunnits med. Främst området  vid dammen hål 5/14 och vid röd tee hål 4.  Däremot kunde man i vintras med egen grävare rensa upp stamdikena vilket ju är en förutsättning för att övrig dränering skall fungera.
  • Ett förbättringsområde är kontinuerlig lagning av uppslagsmärken på fairways. Våra teen har inte heller fått de dressningar som finns i vårt förbättringsprogram. Utflyttning av spridare från teen har inte heller hunnits med.
  • Våra fina gångvägar börjar växa igen och står på tur för en ordentlig renovering .

Förhoppningsvis hinns en del av ovanstående med under en snöfri? vinter och vår så att vi kan få ha kvar vår ytterst hedrande 23'e plats på Golf Digest ranking  över landets golfbanor. En ranking som vi glädjande nog fick behålla även detta år, se decembernumret av tidningen!!!

Vid vårt senaste sammanträde diskuterade vi en angelägen fråga, nämligen byggande av regnskydd för bagar vid klubbhuset. Här finns definitivt ett förbättringsområde som alla skulle välkomna. Att bygga en pergola med ljusgenomsläppligt plasttak längs restaurangbyggnaden från entrè herrarnas omklädningsrum fram till häcken vid utomhusserveringen ger en noga beräknad materialkostnad om 11.500 kr. Alternativa platser är vid ”resultattavelväggen” vid klubbhuset eller på nuvarande uppställningsplats framför gräsmattan mot puttinggreenen.  En framtida svingstudio kan kanske också förses med en skyddande utbyggnad. Dessa tankar ber vi styrelsen pröva!

Slutligen tycker vi i banrådet att vårt arbete är väldigt intressant att delta i. Här diskuterar banpersonal aktuella frågor med oss spelare på olika nivåer. Allt i god stämning och med högt i tak. Rådet har en viktig roll i banans skötsel genom uppsamlande av tankar och idéer från medlemmar och spelare.

Det som känns viktig för framtiden är slutligen att personalen ges resurser i tid att sköta och utveckla banan enligt den plan som finns. Kommer det andra objekt in i bilden måste resurser tillsättas för detta annars tar vi hela tiden ett steg tillbaka i utvecklingen.

För banrådet

Ingemar Axelsson - ordf.

 

Medlemmar i rådet

Per Hansson, Anders Svensson och Gustav Larsson från banan, klubbchefen Fredrik Melcherson, vår pro Peter Hansson och från styrelsen Einar Petersen, samt Tim Melen, Kristina Borgström och Ingemar Axelsson, ordf.

Om övrigt - som banrådes målbild, roll och syfte kan du läsa under denna länk på hemsidan.

Vill du kontakta oss?

Du är välkommen med  synpunkter och förbättringsförslag till oss, när vi träffas ute på klubben, eller via mail: ingemar.axel@hotmail.com.

Kommentarer