Höstårsmöte den 23 november 2023

Medlemmarna i S:t Arild Golfklubb kallas härmed till ordinarie höstårsmöte 
onsdagen den 23 november 2022 klockan 18.00
Stora salen, Tivolihuset i Höganäs 

Vi inleder med kaffe och mingel från 17.30 innan den informella informationsdelen startar klockan 18.00. Formellt årsmöte följer direkt efter informationsmötet enligt nedanstående kallelse och dagordning. Kallelsen finns även anslagen på anslagstavlan i klubbhuset.

Årsmöteshandlingar är utskickade den 9 november till alla medlemmar via mail. De finns även tillgängliga i klubbhusfoajén samt publicerade på klubbens hemsida under skyddade medlemssidor. Kallelsen till höstårsmötet gick ut den 27 oktober.

Anmälan till årsmötet är obligatoriskt och görs via Min Golf genom följande länk:  
https://mingolf.golf.se/Competition/3697721


Välkommen!     

Styrelsen S:t Arild Golfklubb

Kommentarer