Medlemmarna i S:t Arild Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte/höstmöte
Onsdagen den 24 november 2021 klockan 18.00 Stora salen, Tivolihuset i Höganäs

Vi inleder med kaffe och mingel från 17.30 innan den informella informationsdelen startar klockan 18.00. Formellt årsmöte följer direkt efter informationsmötet enligt bifogad kallelse.  

>> För planeringens skull med tex sittplatser och fika, vänligen meddela ert deltagande via denna länk


Årsmöteshandlingar kommer skickas ut till alla medlemmar via mail, finnas tillgängliga i klubbhusfoajén samt publiceras på klubbens hemsida under skyddade medlemssidor senast två veckor före mötet.

Välkomna!     

Styrelsen S:t Arild Golfklubb

Kommentarer