HERRSENIORSEKTION

Herrseniorsektion på S:t Arild (HSS) omfattar herrar som är minst 55 år och är medlemmar i S:t Arild GK. Organisatoriskt ingår HSS i klubbens medlemskommitté. Fokus är på social samvaro, spelglädje och att golfen skall ses som ett utmärkt friskvårdsalternativ.

HSS anordnar tävlingar, vanligtvis på tisdagar. Tävlingarna spelas som slaggolf och är uppdelade i två handikappklasser: A till och med 22,5 och B över 22,5.

Aktuell information om tävlingar, regler osv för tisdagsgolfen, finns på Facebookgruppen S:t Arild herrseniorsektionen. Är du intresserad av att spela med herrseniorerna uppmanas du att söka medlemskap i Facebookgruppen.

Av tradition utser HSS representant gentemot Skånes Golfförbund vad gäller herrseniorernas seriespel. Du kan läsa mer om vad som gäller för seriespelet under egen flik.

Herrseniorerna deltar också i Olles Gubbagolf, som du kan läsa mer om under egen flik.


Kontaktpersoner:

Frank Ravn, ordf
frank.ravn54@gmail.com
070-6621043

Kenneth Klang
kenneth.klang@telia.com
073-7073575

Benny Karlsson
benny.lerberget@telia.com
070-5397305

Johnny Svensson, herrarnas seriespel
jhnnsvnssn@gmail.com
0706-931285

Anders Edlind, Olles Gubbagolf
lenaoanders@gmail.com
070-5161068