DEMODAGAR 2022

DEMODAGAR 2022

Datumen för första halvårets demodagar är bokade med våra leverantörer. Påminnelser inför demodagarna kommer att läggas ut på
sociala medier när det närmar sig men anteckna gärna datumen redan nu om det är något speciellt som du är intresserad av.